قوانین بازگرداندن کالا

فروشگاه اینترنتی بازار خرید در راستای تعهدات خود نسبت به مصرف‌‌کنندگان، خود را ملزم می‌‌داند در صورت محرز شدن مغایرت و یا نقائص احتمالی کالای دریافتی پس از بازگرداندن کالا وجه پرداختی را به صورت کامل به مصرف‌کننده عودت نماید. لازم به ذکر است که امکان مرجوع کردن کالا به مدت هفت روز می‌باشد.

فرآیند بازگشت وجه، تابع قوانینی به شرح ذیل می‌باشد.

قوانین بازگرداندن کالا:

1. چنانچه کالای دریافتی با کالایی که در سایت منتشر شده است، مغایرت داشته باشد، پس از ارائه مدارک این مغایرت به واحد پشتیبانی و تایید مغایرت، مراحل بازگرداندن وجه به مصرف‌کننده آغاز می‌شود.

2. اگر کالای دریافتی دارای نقص باشد، پس از ارسال مدارک به واحد پشتیبانی و تایید نقص، مراحل بازگرداندن وجه به مصرف‌کننده آغاز می‌شود.

3. کالاهای دارای گارانتی و پلمپ شده، شامل قوانین بازگرداندن کالا نمی‌باشند و باید جهت هرگونه خرابی، ایراد و نقص احتمالی به شرکت گارانتی کننده مراجعه شود.

4. مراحل بازگرداندن وجه شامل 1- ارسال کالا به آدرس پستی اعلام شده توسط واحد پشتیبانی بازار خرید 2- تایید دریافت کالا توسط واحد پشتیبانی و 3- واریز وجه به شماره حساب اعلام شده توسط مصرف‌‌کننده، می‌باشد.