دستبند ماه

  • دستبند ماه با سنگ طبیعی جاسپر دریایی و هائولیت

    150,000 تومان

    دستبند ماه ترکیبی از سنگ طبیعی جاسپر دریایی و هائولیت با بند آسانسوری قابل تنظیم و بافت چرم طبیعی.