پذیرایی

خرید آنلاین لوازم کترینگ و پذیرایی.

 • سوفله مستطیلی طرح النا دو رنگ

  1,050,000 تومان

  سوفله مستطیلی طرح النا دو رنگ دیاکو در سه سایز کوچک 1.6 لیتری، متوسط 2.2 لیتری و بزرگ 9.2  لیتری توسط گروه تولیدی دیاکو عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تابه داخلی این سوفله، از نوع مارینکس برزیل می‌باشد.

 • سوفله بیضی طرح النا دو رنگ

  1,050,000 تومان

  سوفله بیضی طرح النا دو رنگ در چهار سایز کوچک 1.6 لیتری، متوسط 2 لیتری، بزرگ 3 لیتری و سایز پلاس 4 لیتری توسط گروه تولیدی دیاکو تولید و عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تابه داخلی این سوفله از جنس پیرکس فرانسه می‌شود.

 • سالاد خوری طرح النا دو رنگ

  875,000 تومان

  سالاد خوری طرح النا دو رنگ از ظروف پذیرایی است که توسط گروه تولیدی دیاکو تولید و عرضه می‌شود. این سالاد خوری در سایز بزرگ 4 لیتری تولید می‌شود و تابه داخلی آن از جنس پیرکس ایرانی است.

 • سوپ خوری طرح النا دو رنگ

  1,050,000 تومان

  سوپ خوری طرح النا دو رنگ در سایز بزرگ 4 لیتری توسط گروه تولیدی دیاکو تولید و عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تابه داخلی این سوفله از جنس پیرکس مرغوب ایرانی می‌شود.

 • سوفله بیضی طرح حلقه نگین صدفی

  سوفله بیضی طرح حلقه نگین صدفی در چهار سایز کوچک 1.6 لیتری، متوسط 2 لیتری، بزرگ 3 لیتری و سایز پلاس 4 لیتری توسط گروه تولیدی دیاکو تولید و عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تابه داخلی این سوفله از جنس پیرکس فرانسه می‌شود.

 • سالاد خوری طرح حلقه نگین صدفی

  سالاد خوری طرح حلقه نگین صدفی از ظروف پذیرایی است که توسط گروه تولیدی دیاکو تولید و عرضه می‌شود. این سالاد خوری در سایز بزرگ 4 لیتری تولید می‌شود و تابه داخلی آن از جنس پیرکس ایرانی است.

 • سوپ خوری طرح حلقه نگین صدفی

  سوپ خوری طرح حلقه نگین صدفی توسط گروه تولیدی دیاکو عرضه می‌شود. تابه داخلی این سوپ خوری از جنس پیرکس مرغوب ایرانی است. سوپ خوری طرح حلقه نگین صدفی، در سایز بزرگ چهار لیتری ارائه می‌شود.

 • سوفله مستطیل طرح حلقه نگین صدفی دیاکو

  سوفله مستطیل طرح حلقه نگین صدفی دیاکو در سه سایز کوچک 1.6 لیتری، متوسط 2.2 لیتری و بزرگ 9.2  لیتری توسط گروه تولیدی دیاکو عرضه می‌شود. لازم به ذکر است که تابه داخلی این سوفله، از نوع مارینکس برزیل می‌باشد.