دستورالعمل استفاده و نگهداری از ظروف کاندید

دستورالعمل استفاده و نگهداری از ظروف کاندید به شرح زیر می‌باشد: قبل از اولین استفاده با آب گرم و مایع…