نیم ست با یاقوت سرخ آفریقایی

  • نیم ست نقره ایتالیایی با یاقوت سرخ آفریقایی

    قیمت:
    1,400,000 تومان

    نیم ست نقره ایتالیایی با یاقوت سرخ آفریقایی. نقره 925 عیار استاندارد