خرید انگشتر نقره عقیق

  • انگشتر نقره عقیق آبی با حکاکی آیه قرآن

    قیمت:
    500,000 تومان

    انگشتر نقره عقیق آبی با حکاکی آیه قرآن (و ان یکاد…). نقره بکار رفته در این انگشتر دارای عیار 925 استاندارد است. لازم به ذکر است که این انگشتر با فاکتور خرید ارائه خواهد شد.